Företag

Hej. Jag vill börja med att presentera mig själv. Jag heter Fredrika Jansson och är ursprungligen från Limmared men bor nu i Tranemo. Jag är 34 år och har två pojkar i ålder 5 och 8 år.

Jag har alltid haft ett genuint intresse för sambandet mellan kosten vi väljer att äta och hur det påverkar vår insida. Det är såklart ingen vetenskap i sig att förstå att det vi äter påverkar vår kropp. Men det som är en vetenskap för många att förstå är exakt vad som sker av att du medvetet stoppar i dig snabbmat, socker, alkohol, tobak, mm.

Har man inte kunskap om vad man ska välja, så väljer man det som är enklast, tillgängligast, och billigast.

Kunskap är nyckeln till att börja bli hälsosam. Jag har studerat till livsstilsrådgivare vilket är ett stort begrepp- men det handlar inte bara om näringsfysiologin som vi läser utan också levnadsvanor och folkhälsa, samt hur ni som företag har ansvaret över era medarbetare och deras kunskap. Därför har jag även läst om just friskvård och företagshälsovård, hur man genom ett strategiskt hälsoarbete har många vinster att fånga.

Eftersom vi spenderar i de flesta fall 40 timmar av vår tid i veckan på företag där vi utför jobb som innebär att vi måste ligga på topp när det kommer till koncentration, fysik, och psykiskt.

Många människor som saknar kunskap kommer misslyckas med det i längden. Det som sker är en sjukskrivning- antingen pga värk eller mental kollaps. Eftersom vi är större delen av vår tid hos er företag ligger ansvaret hos er arbetsgivare att förse medarbetare med kunskap.

På företag i Sverige har vi skyddsombud som har som uppdrag att se över säkerheten på företag utifrån arbetsmiljölagar osv. Detta är bra! vi har också företag som ofta är kopplade till olika företagshälsovårds team ex Avonova. Också bra! MEN Avonova gör en hälsoprofilbedömning, samt en medicinsk bedömning av kolesterol och Hb samt syn och hörsel, blodtryck, längd och vikt. Sedan sammanställer man resultaten tillsammans med en hälsoenkät man har fyllt i och diskuterar resultaten utifrån dem. Allt detta är jättebra. Detta handlar om hur vi kan förebygga medarbetare att hamna i ett sjukdomstillstånd. Men efter diskussionen av resultatet så är det upp till var och en att agera utifrån vad man fått reda på. Det finns dem som saknar motivation, som inte bryr sig och tycker att låt mig leva mitt liv. Det är svårt att påverka någon som inte vill eller vet hur man gör en förändring.


OM människor hade haft kunskapen om vad näring egentligen är och vad den gör med kroppen skulle man lättare kunna göra medvetna val att förse kroppen med den näring man behöver för att må bra. Ordet hälsa kan misstolkas på så många sätt. Många blir provocerade av det. Men hälsa är inte att springa ett maraton, eller ta massa instagram bilder på när man lyfter lite skrot. Det är heller inte en fräsig sallad man hackat ihop med lite grönsaker och kyckling. Hälsa är större. Enligt WHO : Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt och psykiskt, socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.

 
Det som saknas på många företag i alla fall i vår kommun vad jag vet är hälsosamt medarbetarskap(såklart finns det undantag, det finns de som tvärtom är extra bra på se sina medarbetare.). Ett strategiskt hälsoarbete på organisationsnivå. Man ser bara kostnadsfrågan i själva hälsoarbetet och ser inte helheten vad det leder till i längden, eller kostnaderna vad en sjukskrivning faktiskt kostar. Många företag har stora kostnader på sjukskrivningar, rehabiliteringar osv. Ser man människorna på sin arbetsplats som är i en riskgrupp för ohälsa och ger dem det stödet som de behöver för att delta i aktivitet eller samtal istället för att dela ut friskvårdbidrag som 90% av alla medarbetare som redan är aktiva kommer använda till att förbli aktiva, så gynnar man ju en större grupp. Sannolikheten att de som redan är aktiva och ingår i en friskgrupp hamnar i en riskgrupp är ganska liten. De som är inaktiva och är en riskgrupp behöver mer stöd, mer hjälp och motivation utifrån organisationen för att ta tag i det som gör att dem hamnat i riskgruppen. DÅ kommer omkostnader för sjukskrivning, samt rehab ärenden att minska. Personalen kommer må bättre psykisk och fysisk och de kommer att PRODUCERA BÄTTRE inom sitt yrke. Företagens rykte kommer bli att man tar om sina anställda. man förebygger ohälsa och ser varje medarbetare som den unika individ “hen” är. Detta kommer i längden låta som klirr i kassan.

Vad skiljer begreppen hälsopromotion och hälsoprevention?
Hälsopromotion betyder att man studerar vad som leder till hälsa, snarare vad som leder till ohälsa. Det beskriver hur man kan arbeta med hälsan medan den fortfarande finns, till skillnad från att arbeta med den när ohälsan redan tagit över. I det promotiva arbetssättet ges individen en tydlig roll och ett ansvar.
Frågor man ställer sig är: vilka faktorer bidrar till hälsa?
Hur utvecklas mänskliga resurser?
Hur kan människor utvecklas och bli så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar?

Ett preventivt synsätt innebär att genom olika åtgärder försöker man undvika att ohälsa uppstår. Man sätter upp ett skyddsnät med förhoppning att människor ska fångas av det. Det preventiva synsättet tar sin utgångspunkt i ohälsa och frågor som ställs är: vilka faktorer leder till ohälsa?
Hur ska vi förhindra ohälsa?
Fokuset ligger på riskfaktorer och utgår från ett problembaserat resonemang.

Vår kommun har en bra industriell tillväxt, och industrier skapar många jobb fördelar åt oss kommuninvånare men även angränsade kommuner. Det som tillkommer med industrier är att många medarbetare får värk, förslitningar, akuta symptom som nackspärr, ryggskott mm. Det i sin tur kan leda till sjukskrivning som kan dra ut på tiden. Men tänk om ni företag kunde erbjuda dem på arbetstid en gång i veckan något som skulle lindra smärta, läka inflammationer, hämma det akuta stadiet av ett ryggskott, lindra huvudvärk. Lindra tinnitus, med så mycket fler behandlingsområden på endast 10-15 minuter/person. Nu undrar ni hur då?

Jo med medicinsk laser kan jag erbjuda allt det där. Medicinsk laser har funnits i över 60 år. De senaste åren har man gjort ca 5000 studier inom just detta området. Och alla studier talar för att laser hjälper cellerna i det inflammerade området att börja arbeta direkt. Jag kommer att träffa svenska fotbollslandslagets fysioterapeut här hos mig 2/4 för att gå igenom deras laser. För just den lasern kommer jag använda mig av.

Med detta vill jag så ett frö hos er arbetsgivare om ett hälsosamt medarbetarskap, samt att jag står till förfogande med ett strategiskt hälsoarbete på organisationsnivå. Utbildar ledare inom organisationen samt medarbetare så de får kunskap att göra aktiva val att främja sin hälsa.

Många företag prioriterar sina medarbetare långt ner i kedjan, men utan dem på golvet så finns det inte så många ekonomiska fördelar att håva in. Därför är det viktigt att se över hälsoarbetet för medarbetarna så att de som verkligen är i behov av det, får motivation och stöd att försöka förändra något i livet.

Om ni tycker detta verkar vara spännande för ert företag och känner att ni är lite mer nyfiken på vad jag kan bistå med och vem jag är så tveka inte att höra av er och boka in ett möte.

Ni kan nå mig på telefon: 0730207919 eller mejl: fredrikalifepuzzel@outlook.com

Tack för mig och hoppas ni ser möjligheterna ni har som företag för kommuninvånarnas folkhälsa!

Mvh Fredrika Jansson   

Innehar F-skatt